TÜRK BAYRAĞI !

Bayrak, bir ruhtur. Binlerce yıldan beri elde taşınmış, eve asılmış,
mezara dikilmiştir.
Avda ve savaşta, ondan yardım dilenilmiştir.
Uğur ondadır. Türklerin başlarını bağladıkları, iyi kaderin anahtarı da odur.
O, kötülüklere karşı koruyan, bir muskadır. Herşeyin tılsımı ondadır.
Bayrak; Koruyucu bir ruhtur! Ataların ruhları bizi, onun içinden
gözler, sözleri ise dalgalanmalarıyla uçuşan, kutlu sesleridir. O, bir
” Zafer Abidesidir ”
Bayrak, kutlu ve mübarek bir kişi gibidir. Bir insan gibi kızar,
sevinir. Kırılır. Düşerse onu tutanlarda yok olur. Başı göklerdedir.
Büyük rüzgarlar, şimşekler ve göğün diğer güçleriyle, iç içedir. Başı,
aya ve güneşe değer.
Bayrak; kökü, dibi yerde; başı ise göklerde olan bir varlıktır.
Göklerde yayılır. Enginleşir, yücelir. Bazen de kötü kader, onu da
kovalar ve düşer, kırılır! Bayrak ölür mü? Ölmez. Çünkü o, Türk
Milleti’nin soyunun bir kökü ve sembolüdür. Bundan dolayı yaşayanlar
değil; eski şanlı soylar ile gelecekteki soylar da, manalarını da onda
bulmaktadırlar. Bu mana, onun parlak renklerinde yansır.
Dalgalanmalarıyla, ses verir. Soylar, onunla aynı tarladan bitmişler
ve yücelmişlerdir. Soyun damgası olmuştur. Türk Devletleri’yle de
yücelmiştir. Böylece ” ay kaşında bir yıldız ” olmuştur.
Prof. Dr. Bahaddin Ögel

Bize Katılın