Yüce Türk Milleti’nin Şanlı Evlatları !
Azîz Dava Arkadaşlarım!
Bir ramazan bayramını daha buruk geçirmekteyiz. Çok boyutlu ve KATEGORİK kuşatma altında olmamıza rağmen tebrik ediyorum.
Bugün;Türk Milleti’i tarihimizin en yoğun döneminden geçmektedir.
Küresel sistemi OLUŞTURAN EMPERYALİZM :
a–Siyasi hayatımızı
(ÇIFIT KAZANI)hâline getirmiştir.
b–Sosyal hayatımız oy hesabı karşılığı sığ,çirkin,kaba,yüzkızartıcı paketi ver oyu al şeklindedir.
c–Kültürel hayatımız felçtir.Türk Milleti’nin evlatlarını(sağcı,solcu,ülkücü,sosyalist,kapitalist,marksist,faşist,çember sağ-elli,türban,başı açık,muhafazak kanada bağlı,ilımlı islam….) EMPERYALİZMİN TUZAĞINA DÜŞÜRMÜŞ DURUMDADIR.
d–Ekonomik hayatımız,ABD MERKEZ BANKASI( FED’e) bağlanmış durumdadır.
e–Bilgi–teknolojik alanınız hak getirecek durumdadır. Yok hükmündedir. Montaj sanayii düzeyini aşamamıştır.
f–askeri gücümüz,NATO’nun güdümündedir.
Bütün bunların tek sebebi özellikle 1940 yalından itibaren ve halen devam ettiği şekilde KÖTÜ YÖNETİMLERDİR. Bu durum bazen sivil bazen de ihtilal şeklinde olmaktadır. Hiç bir şekilde fark etmemektedir. Bu kavramlar EMPERYALİZMİ OLUŞTURAN DİNAZORLARDAN İCAZETİ ALAN BAZEN İCAZETLİ (GÜDÜMLÜ)DEMOKRASİ ADIYLA BAZEN DE İHTİLALİ YAPAN ZEVATLARI KULLANARAK GERÇEKLEŞTİRMİŞLERDİR.YARIN ÇOK GEÇ OLACAKTIR. HUKUK İÇERİSİNDE ÖN YARGILARIMIZDAN KURTULARAK BULUNDUĞUMUZ MAHALLEDE ÇOBAN ATEŞİ OLALIM. BÖYLECE TÜRK DÜŞÜNCE ve HAYAT TARZINI (TÜRK İNKILABI)nı ki DÜŞÜNCE KAYNAKLARI;
a–ÜLKÜ,
b–KÜLTÜR ‘ü tüm kurum ve kurallarıyla devreye koyalım.
Saygılarımla.
24 Mayıs 2020
Bayrak Hareketi Gen. Bşk.
Av. Kadir Kartal