1- Ülkemizde, vatandaşlarımızın hayatlarını ve kaderlerini kendilerinin yönlendirecekleri ve kendi geleceklerini serbestçe belirliyecekleri, egemenlik haklarını tam ve kesintisiz uygulayacakları demokratik siyasi hayata işlerlik kazandırmak ve geliştirmek,

2- Devletimizin ve Yüce Milletimizin bağımsızlığını, egemenliğini, özgürlüğünü, onur ve saygınlığını, Türk İnkılâbı’nın tüm kazanımlarını, her türlü şart ve durum altında korumak, geliştirmek, sonsuza kadar devamını sağlamak.

3- Toplumumuzun karşı karşıya bulunduğu her türlü tehdit, tehlike ve engelleri ortadan kaldırmak, terör ve terör girişimlerini devlet ve millet beraberliği ile önlemek, gerektiğinde terörü kaynağında yok etmek.

4- Bütün nitelikleriyle cumhuriyetimizi, devletimizin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü, dilimizi, bayrağımızı, “Milli Marşımız” olan “İstiklâl Marşı”nı canımız, namusumuz, şerefimiz pahasına korumak.

5- Halkımızın her alanda yoksulluğunu, çaresizliğini, işsizliğini ortadan kaldırarak güvenini, huzurunu ve refahını gerçekleştirmek. Herhangi bir iktisadi teori ve görüşe, piyasa ve küresel etkinliklere bağlı kalmadan “Ekonomik ve Sosyal Gelişme Planları” yapmak ve uygulamak.

6- Vatandaşlarımız arasında tam bir güven ve dayanışma duygusunu, milli ve kültürel değerlerimize, binlerce yıllık tarihi mirasımıza sahibiyet şuurunu ve kararlılığını, geliştirip, güçlendirmek,

7- Uluslar ve toplumlararası ilişkilerde tam bir eşitliği, haklara ve özgürlüklere saygıyı, barışı ve dostluğu, bilim ve teknolojinin serbestçe paylaşımını, çevre duyarlılığını esas almak,

8- Bugün gücün ve refahın yaratıcısı olan bilim ve teknolojiye her alanda öncelik vermek ve özen göstermek, bilim ve sanatın önemini ve değerini bilen üretken nesiller yetiştirmek, toplumumuzu çağdaş bilim ve teknolojinin bütün imkan, vasıta ve kaynaklarına sahip kılmak,

9- Milli, lâik, ileri, çağdaş, demokratik, sosyal hukuk ve refah devleti düzenine, cumhuriyetin temel niteliklerine sonsuza kadar bağlı kalmak,

10- Ana dilimiz Türkçemizi geliştirip, güçlendirmek, yaymak; toplumumuzda milli birliğimizi, dirliğimizi, bütünlüğümüzü bozacak her türlü dil, inanç, mezhep ve görüş ayrılıklarına karşı koymak; vatandaşlarımızın aynı tarihi kaderi paylaştıkları ve aynı kaderde birleştikleri gerçeğinden ayrılmamak’tır.

Bize Katılın