MİSAK-I MİLLİ’ de ebediyen kalmanın ön şartı :
a ) ÜLKÜ ve KÜLTÜR düşünce kaynakları üzerine kurulu bir toplumsallaşmayı sağlamak.
b ) Bilgiyi rehber edinmekten geçer.
Saygılarımla.
23.02.2018
Bayrak Haraketi
Genel Başkanı
Av. Kadir Kartal