Yüce Türk Milleti’nin Şanlı Vatan Evlatları !
Azîz Dava Arkadaşlarım!
İstanbul ‘un Fethinin 567. yılı kutlu olsun.
İstanbul’un Fethi 15. Yüzyılı içermektedir. Fetih; insanlığa GÜNEŞ GİBİ doğmuştur. Fetih; TÜRK DÜŞÜNCE ve HAYAT TARZI’ nın tüm kurum ve kurallarının tam olarak uygulanmasının yansımasıdır.
Türk Milleti, MİLLİ ORTAM ve MİLLİ KÜLTÜR ÇEVRESİNİN oluşturduğu zaman dilimini harfiyen yaşıyordu. Düşünce kaynakları:
a–ÜLKÜ
b–KÜLTÜR
c–İNDİRİLMİŞ KUR-AN’a bağlıydılar. İlim insanları ve düşünürler sürekli aydınlatma ve irşat etme faaliyeti içerisindeydiler. Örneğin: HOCA AHMET(ATA)YESEVİ, HACI BAYRAM VELİ, AKŞEMSETTİN, HACI BEKTAŞ VELİ, YUNUS EMRE gibi evrenin sosyal varlık alanını tüm saflığı ile ortaya koyuyorlardı.
Bu dönemde AVRUPA’yı oluşturan toplumlar
a–DEREBEY anlayışı
b–DONKİŞOT yardımcısı PANÇO
c–İSA PEYGAMBERE VERİLEN ÜÇLÜ SIFAT (baba, oğul, kutsal ruh)
d–ENGİZİSYON mahkemelerinde korkunç adaletsiz İNFAZLAR….
Fetih bir zorunluluktu. Karanlık (ORTA ÇAĞ) kalkmalıydı. Yerine (YENİ ÇAĞ) dönemi başlamalıydı.
BUGÜN DÜNYA AYNI DURUMUN DOĞMASI İÇİN TÜRK MİLLETİ’Nİ BEKLEMEKTEDİR.
HUKUK İÇERİSİNDE JUOEO–GREEK DÜŞÜNCE KAYNAKLARININ ORTAYA KOYDUĞU MADDE EGEMEN İNSAN ANLAYIŞINI ORTADAN KALDIRARAK yerine
ÜLKÜ ve KÜLTÜR düşünce kaynaklı MİLLİ ORTAMI ve MİLLİ KÜLTÜR ÇEVRESİNİ devreye koymak adına TÜRK MİLLETİ EVLATLARINI TÜRK BAYRAĞININ ALTINDA TOPLANMAYA DAVET EDİYORUM.
BUYURUN GÖREVE !!!!!!!!!!!!!
Saygılarımla.
29 Mayıs 2020
Bayrak Hareketi Gen. Bşk.
Av. Kadir Kartal