TÜRK KADINI

Önce bütün hak ve hürriyetlere sahip bir insan, sonra saygın ve onurlu, üretken bir kişi, nihayet toplumun devamında, gelişmesinde, bekasında en büyük etken ve özveri sahibi bir anadır.

Türk Kadını, önce doğal ve hukuki bütün hak ve hürriyetlere sahip bir varlık, sonra Türk Milleti’nin temeli, saygın , yüksek, onurlu ve üretken bir vatandaş, nihayet Türk Milleti’nin evlatlarını yetiştiren, ona hayat veren ve sonsuzluk sağlayan, erdem sahibi, kahraman ve özveri örneği bir anadır. Türk toplumlarında, tüm zamanlarda kadın evin (ailenin) direği ve yanan ocağıdır.

Türkiye Cumhuriyeti’nde kadın, Türk Millet Mücadelesi ve Kurtuluş Savaşı döneminde olduğu gibi, bugün de toplumumuzun en saygın yerinde, herşeyin üstünde, yüce ve onurlu bir varlıktır.

Türk Kadını, dünyanın en aydın, en erdemli, en güçlü ve en özverili kadını olduğunu, her zaman ve her durumda kanıtlayacak özelliklere sahiptir ve yetenektedir. Türk Milli varlığının korunup geliştirilmesinde, çağdaşlaşma doğrultusunda ilerleyip, yükselmesinde ve sonsuza kadar devamında aileye düşen bütün görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinde en büyük pay Türk Kadınınındır.

20. y.y. da Marksist sistem ve global dünyada kadın, çok zorluklar çekmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin son yetmiş yılı içerisinde kadınımıza yeteri kadar değer verilememiştir. Özellikle 1939’lardan sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni yönetenler, bizi biz yapan değerleri rafa kaldırarak, Emperyalist- ABD- AB (Avrupa Birliği) Devletlerinin gemisinde idareci oldukları için türk kadını da bu olumsuz yönetim nedeniyle, kadınımızı, siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel, bilgi ve teknolojik alanlarda ihtimam gösterilmediğinden zor bir durumdadır. Bu vesile ile Dünya Kadınlar Gününde, Türk Kadını’na yılda bir gün değil 365 gün sürekli her türlü fedakarlığı göğüslemek durumunda olmamız bilinciyle…

Size saygı size sevgi size şükran size minnet duygularımı arz ederim. 08.03.2017

MHHP (MÜDAFAA-İ HUKUK HAREKETİ PARTİSİ GENEL BAŞKANI AV. KADİR KARTAL.)

Bize Katılın